Statistisk Process Kontroll - SPC - Predisys

Predisys är ett nordiskt mjukvaro företag, som sedan 1996 har utvecklat statistisk kvalitets kontrollsystem som baserar säj på SPC (statistisk kvalitetskontroll, statistisk processkontroll, statistical process control) principer.  Våra system används idag av kunder i Asien, Europa samt Nord- och Syd Amerika för att kvalitetssäkra produktionen av t.ex. elektronik-, bil-, läkemedel-, och medico produkter.

Sedan 1980 talet har SPC program typiskt varit implementerat som traditionella PC program, men i 2004 lancerade Predisys, som den första mjukvarohuset i världen, ett modernt, intuitivt och användarvänligt web-baserat system för "Internet generationen". Vårt SPC software kan användas i en webbrowser (PC, tablet, smart phone) eller i program, som t.ex. Microsoft SharePoint, Office och Reporting Services.

Till Predisys statistika kvalitetskontrolls lösning hör bland annat:

 • 30+ konfigurerbara SPC diagram ( incl. Box-Whisker plot, Scatter, Histogram, X Bar R etc.)
 • 100+ statistiska värden (Cpk,Ppk, Z, K, DPMO, FPY, RTY, etc.)
 • Automatisk övervakning av processer
 • SPC analyser av historisk data 
 • SPC analyser av 100+ parametrar samtidigt
 • SPC analyser av stora datamängder
 • Enterprise IT Integration

Som tillägg finns det en lång rad av tillvalsmoduler, vilket säkerställer att system kan utvidkas när behov uppstår. Vi erbjuder t.ex. följande moduler:

 • Multivariate SPC
 • Test Data Management
 • Supplier Quality Control
 • Measurement Systems Analysis (Gage R&R)
 • SPC Reporting using Microsoft Reporting Services (SSRS)

Du kan läsa mera om Predisys och vår kvalitetskontrolls lösningar och SPC produkter på våran hemsida.  Vi ger gärna dej och dina kolleger en kort visuell demonstaration av våra system över Internet (på svenska, danska, engelska eller finska!). En demonstration tar typiskt upptill 30-60 minuter och allt du behöver är en PC samt en Internet/telefon uppkoppling(förbindelse). Klicka här för att anmäla dej!